Spacer  

 
Line

 
Line
 AMAC forum  HOUS Darko Belovic
       
Forum:
Nenad Piskac - Domovinski rat

Sažetak
Nenad Piskač: “Nebeska Srbija” u Hrvatskoj

Ponte i SanaderNebeska Srbija” u Hrvatskoj autora Nenad Piskača na osnovi izvornih dokumenata RSK razotkriva svjetonazorno-ideološku, političku, normativnu i organizacijsku strukturiranost velikosrpske oružane agresije na Republiku Hrvatsku. Središnji su dio knjige dokumenti i izvori RSK koji su hrvatskoj i inozemnoj javnosti do sada bili potpuno nepoznati.

Na temelju tih dokumenata Piskač rekonstruira ideologiju, ciljeve i kronologiju ustrojavanja srpskih okupacijskih vlasti na hrvatskom teritoriju te dokumentira njihov radikalizam, terorizam, antiekumenizam i svetosavski fundamentalizam u odbijanju bilo kakva priznavanja hrvatske države. U knjizi su prvi put objavljeni i dokumenti koji nedvojbeno pokazuju sustavne pripreme srpskih terorista u Hrvatskoj

za seobu “sveg za borbu nesposobnog sta novništva” u slučaju

bilo kakve reintegracije okupiranih područja u hrvatsku drža vu. Knjiga predočuje i odgovarajuće zapovijedi velikosrpskih terorista uoči Oluje i višegodišnje operativne planove “evakuacije” Srba iz Hrvatske, čime u potpunosti opovrgava sve optužbe (od Srbije do Haaga i Hrvatske) o navodnom etničkom čišćenju koje je izvršila hrvatska

država (“zločinačka organizacija” po Karlu Bildtu, Carli del Ponte, Savi Štrpcu etc., etc.).

Objavljeni dokumenti najjasnije svjedoče koliko je projekt Velike

Srbije bio temeljito planiran, vođen i ostvarivan (1990.-1995.). Na vođenjem velikog broja podataka i izvornih dokumenata iz 19. i 20. stoljeća Piskač sažeto naglašava i čini potpuno prepoznatljivima 150 go dina geneze i kontinuiteta velikosrpske svetosavske ideologije.

U knjizi je naglašena izrazita, koncepcijska, metodološka i terminološka, dakle kvalitativna istovjetnost velikosrpskog projekta, koji se najvećim dijelom – unatoč golemim raznorodnim promjenama u cijelom svijetu – ipak neizmijenjen očuvao i u 21. stoljeću. Pritom se potpuno bjelodano razlikuju glavni akteri – agresor i žrtva, te se pokazuje pravna i politička neobjektivnost konstrukcija o “građanskom

ratu” i “ravnoteži krivnje” kojima različiti interesni krugovi nastoje opteretiti hrvatsku budućnost.

Čitatelji, istraživači, tijela vlasti u RH i Haaški sud sada na jednom mjestu mogu pro naći golem broj izuzetno korisnih podataka i uputnica na izvorne dokumente pomoću kojih je autor u obliku knjige dao stručan, logičan i pregledan prinos razumijevanju velikosrpske ideologije i prakse potkraj 20. stoljeća. Detaljno su prvi put predstavljeni dokumenti od pripremanja i izvođenja “balvan revolucije”, djelovanja

okupacijskih vojnih i civilnih vlasti te njihove svekolike povezanosti sa sličnim procesom u BiH do povezanosti s ishodištem svega navedenog zla koje se nalazilo i još se nalazi u institucijama i elitama država “na prostoru bivše Jugoslavije”.

“Nebeska Srbija” u Hrvatskoj ne zaustavlja se na utvrđivanju geneze i slijeda događanja u nedav noj hrvatskoj prošlosti, nego na temelju izvornih dokumenata neposredno pokazuje kako je zajednica koja ne poznaje vlastitu prošlost osuđena na njezino ponavljanje. Autor objavljuje dokumente iz kojih je očigledno da je sustavno krivotvorenje činjenica i interpretacija o protekloj velikosrpskoj oružanoj agresiji,

među ostalim, imalo svrhu idejnog, političkog i kadrovskog amnestiranja agresora kako bi se on s istim ciljevima, kadrovima pa čak i retorikom reinstalirao u institucije hrvatske države i hrvatskog društva.

Iz perspektive “integralnog vremena”, s koje je knjiga i pisana,

autor smatra kako to nije ni oprost, ni zalog suživota, ni prilog “individualizaciji krivnje”.

Nebeska Srbija u Hrvatskoj
 

Ime i prezime: *


 

E-Mail: *


 

Telefon:


 

Fax


 

Grad


 

Drzava


 

Vasa poruka

 

    

Naslov: "Nebeska Srbija" u Hrvatskoj

Podnaslov: mit, zbilja, oprost, zaborav, obnova

Urednik: Josip Brkić

Predgovor: dr. Josip Jurčević

Umjesto pogovora: dr. Marko Samardžija

Format: 140x205 mm

Papir: 80 gr offset

Opseg: 320 stranica

Uvez: Tvrdi, šivano

Izdavač: Grafički studio, Otona Ivekovića 32, 10290 Zaprešić

tel.: +385 1 3313 489

 

 

 
Line

Copyright @2003 - 2005 Hrvati AMAC - Nenad Piskac

   
 
Line

AMAC forum

 

Nenad Piskac

Prva promocija
Nenad Piskač

NEBESKA SRBIJA U HRVATSKOJ

4. listopada 2005. u 19,30 sati
Europski dom, Jurišićeva 1, Zagreb